Aktualności

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Od roku 2023 obowiązuje nowy formularz Pit-2 dla pracowników. Osoby, które chcą skorzystać z nowych zasad stosowania kwot zmniejszających podatek zobowiązane są wypełnić w/w dokument i złożyć go pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest przesłać Pit-2 do biura księgowego w celu poprawnego naliczenia wynagrodzeń. Pit-2 złożony w poprzednich latach zachowuje swoją ważność. Nowość: Pit-2 od 2023 roku […]


PUE ZUS

Od 01.01.2023 roku, każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania AKTYWNEGO profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przypominamy, że od tego roku będzie to główny i podstawowy kanał komunikacji z ZUS i przekazywania pism. Przypominamy o regularnym logowaniu się na PUE ZUS i sprawdzaniu wiadomości.


RYCZAŁT

Osoby pozostające na ryczałcie w 2023 roku oraz chcące zmienić od 2023 roku formę opodatkowania na ryczałt, prosimy o ponowne zbadanie kodu PKWIU wykonywanej czynności w celu ustalenia poprawnej stawki ryczałtu. GUS ustalenie PKWIU tel 68 322 31 23.


ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA – termin do 20.02.2023 roku

Przypominamy, że do 20-tego lutego jest czas na ewentualną zmianę formy opodatkowania (ryczałt, podatek liczony progresywnie/liniowo). W razie chęci zmiany formy opodatkowania należy zaktualizować wpis w CEIDG i o tym fakcie poinformować nasze biuro.


ROZLICZANIE I AMORTYZACJA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH

Od 2023 roku nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych służących prowadzonej działalności albo wynajmowanych na podstawie umowy.


NAJEM PRYWATNY

Od 2023 r. wynajmujący nie będą już mieli wyboru formy rozliczania najmu prywatnego. Jedyną dopuszczalną formą będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 8,5% do 100 000,00 a powyżej tej kwoty 12,5%.