INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Od roku 2023 obowiązuje nowy formularz Pit-2 dla pracowników. Osoby, które chcą skorzystać z nowych zasad stosowania kwot zmniejszających podatek zobowiązane są wypełnić w/w dokument i złożyć go pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest przesłać Pit-2 do biura księgowego w celu poprawnego naliczenia wynagrodzeń. Pit-2 złożony w poprzednich latach zachowuje swoją ważność.

Nowość: Pit-2 od 2023 roku mogą złożyć także osoby świadczące usługi na umowę zlecenie.