ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA – termin do 20.02.2023 roku

Przypominamy, że do 20-tego lutego jest czas na ewentualną zmianę formy opodatkowania (ryczałt, podatek liczony progresywnie/liniowo). W razie chęci zmiany formy opodatkowania należy zaktualizować wpis w CEIDG i o tym fakcie poinformować nasze biuro.