ROZLICZANIE I AMORTYZACJA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH

Od 2023 roku nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych służących prowadzonej działalności albo wynajmowanych na podstawie umowy.